Bloggen firar 10 år: Vinn en hotellnatt med frukost + lunch

Den 20 juni 2006 skrev jag mitt första blogginlägg om hur det är att vara sköldkörtelsjuk. Jag hade varit med om för mycket elände och hört för många historier och kände att jag inte kunde vara tyst längre.

Nu har tio år passerat och bloggen är fortfarande vid liv. Att det skulle bli så här många inlägg, kommentarer och sidvisningar hade jag aldrig kunnat drömma om.
Då, för tio år sedan, var jag i princip ensam om att tycka till i ämnet sköldkörtelsjukdomar. Mycket har hänt sedan dess. Numera är vi många som skriver, många som tycker och många som kämpar.

Bloggens tio år vill jag fira genom att ge dig som läsare något. Lite uppmuntran för allt du tvingas stå ut med. För att vara med och tävla om

 • en övernattning (fredag-lördag eller lördag-söndag) för två inklusive frukost på valfritt Scandic Hotels samt en lunch för två på Raw Food House – hotellet väljs med fördel i Malmö eftersom det är där Rawfood House ligger –

ska du fylla i nedanstående formulär senast onsdagen den 15 juni kl 12.

Motivera varför just du ska vinna –

 • sköldkörtelsjukdom
 • blogg.visit-stina.com
 • Scandic Hotels
 • Raw Food House 

ska ingå i din motivering.

Stort tack till Ulrika på Scandic Hotels i Malmö som sponsrar övernattningen och ett lika stort tack till Linda på Raw Food House som står för lunchen för två personer.

Som bonus finns också Michael Håkanssons böcker om varför vi inte ska äta gluten och dricka mjölk. Micke har skänkt några exemplar och dessa delas slumpmässigt ut till dem som deltager.

Vinnaren presenteras här på bloggen den 20 juni – på bloggens 10-åriga födelsedag.

tavling_10_ar_scandic_hotels


OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!
Alldeles för många skickar in sina bidrag utan att läsa instruktionerna. Följande ord ska ingå i motiveringen:

 • sköldkörtelsjukdom
 • blogg.visit-stina.com
 • Scandic Hotels
 • Raw Food House

Ange ditt namn (obligatoriskt)

Ange din epostadress (obligatoriskt)

Ange ditt telefonnummer (obligatoriskt)

Motivera varför du ska vinna (obligatoriskt)


OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!
Alldeles för många skickar in sina bidrag utan att läsa instruktionerna. Följande ord ska ingå i motiveringen:

 • sköldkörtelsjukdom
 • blogg.visit-stina.com
 • Scandic Hotels
 • Raw Food House
Publicerat i Sköldkörteln | Lämna en kommentar

Om du undrar …

… varför jag är så tyst här på bloggen så har jag väldigt mycket att göra utanför bloggvärlden. Efterdyningar efter min resa till Hong Kong förra vecka, massor av jobb och diverse annat, men snart kommer jag med en rolig grej här på bloggen där du som läsare kan engagera dig om du har lust. Så håll ut!

Publicerat i Diverse | Lämna en kommentar

Resultatet av motion 2015/16:1401 (behov av nya riktlinjer)

Det senaste halvåret har jag vid ett par tillfällen skrivit om en motion inlämnad av Ingela Nylund Watz (S), Yilmaz Kerimo (S) och Azadeh Rojhan Gustafsson (S) som skulle gagna oss som är sköldkörtelsjuka.

Resultatet har kommit och det jag hittar är följande:

I motion 2015/16:1401 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) begärs ett tillkännagivande om behovet av nya riktlinjer för behandling av sköldkörtelsjukdomar och sjukdomstillstånd med likartad symtombild orsakade av autoimmuna processer.

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motionsyrkanden om att införa nationella riktlinjer för behandling av olika sjukdomar. Jämför reservation 1 (SD).

Bakgrund och pågående arbete

Av 3 § 10 förordningen (2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen framgår att Socialstyrelsen ska utforma evidensbaserade riktlinjer för bl.a. åt-gärder inom hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer ska vara ett stöd för att kunna fördela resurserna efter befolkningens behov så att de gör största möjliga nytta. Riktlinjerna, som är framtagna utifrån aktuell forskning och beprövad erfaren-het, visar på nyttan och riskerna med olika åtgärder. Det finns nationella riktlinjer inom bl.a. psykisk ohälsa, rörelseorganens sjukdomar, diabetes, demens, missbruk och beroende, sjukdomsförebyggande metoder, tandvård, cancer, astma och KOL samt hjärt- och kärlsjukdom.

För att följa upp användningen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer gör myndigheten utvärderingar inom de områden som omfattas av riktlinjerna. Syftet är att utvärdera hur väl rekommendationerna i riktlinjerna följs men även att belysa kvaliteten och effektiviteten i vården och omsorgen.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har haft regeringens uppdrag att göra en samlad uppföljning av de nationella riktlinjernas effekter ur ett patientperspektiv. I rapporten Lång väg till patientnytta (rapport 2015:7) konstateras att de nationella riktlinjerna i viss mån har lett till en mer kunskapsbaserad vård. Det saknas dock ett brett genomslag och det finns skillnader i följsamhet mellan landstingen. Vidare framgår det av rapporten att rekommendationerna i de nationella riktlinjerna inte når vårdpersonalen och patienterna i tillräcklig utsträckning eftersom processen tenderar att avstanna i en kedja där många olika aktörer ansvarar för olika delar av genomförandet.

I december 2015 beslutade regeringen att en särskild utredare ska överväga och lämna förslag till hur man kan uppnå att de nationella kunskapsstöden i hälso- och sjukvården följs i större utsträckning (dir. 2015:127). Syftet med uppdraget är att säkerställa att den hälso- och sjukvård som erbjuds befolkningen är kunskapsbaserad och jämlik och ges på samma villkor till kvinnor och män. Utredaren ska bl.a. utreda förutsättningar, behov och lämplighet när det gäller att göra nationella riktlinjer inom hälso- och sjukvård i någon form obligatoriska eller mer bindande. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2017

Tidigare behandling

Motionsyrkanden om att bl.a. ta fram nationella riktlinjer för fler sjukdomstillstånd behandlades av utskottet i betänkande 2014/15:SoU7 Hälso- och sjukvårdsfrågor (s. 48, 1 res. SD). Motionsyrkandena avstyrktes med hänvisning till att Socialstyrelsen tar fram riktlinjer för sjukdomar och tillstånd som drabbar många människor och kräver mycket resurser. Utskottet konstaterade även att nationella riktlinjer är ett av flera verktyg för att driva på utvecklingen mot en kunskapsbaserad vård och för att förstärka arbetet för en jämlik vård.

Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar att Socialstyrelsen sedan lång tid tillbaka har i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för sjukdomar och tillstånd som drabbar många människor och kräver mycket resurser. Myndigheten gör även utvärderingar inom de områden som omfattas av riktlinjerna.

Utskottet anser inte att det finns anledning att föreslå någon åtgärd från riksdagen med anledning av motionsyrkandena, varför de bör avslås.

Socialutskottets betänkande i sin helhet finns att läsa här – sidorna 13-15

Publicerat i Sköldkörteln | 2 kommentarer

Fler receptböcker på väg – vill du ha en för 315 kr?

receptbok_141108Jag har precis beställt ytterligare två exemplar av Ann-Christines favoriter i den vegetariska världen. Utan gluten och utan kossor. Socker är det nog bara i ett recept dessutom – hallonsuffléerna. Till dem går det åt 2 msk, försvinnande lite så det är inget jag anser att man behöver haka upp sig på. 33 recept är nedtecknade.

Den ena boken är intecknad – den andra är till salu för självkostnadspriset 315 kronor.

Hör av dig till mig på info@visit-stina.com om du är intresserad.

Publicerat i Receptbok | Lämna en kommentar

Om en vecka lyfter jag igen! Nu till Hongkong!

Yes! Snart ska jag ut och lufta mig igen och den här gången bär det iväg till Hongkong. Jag har varit där en gång innan. Det var för 23 år sedan. Dags att åka dit igen alltså!
Om du vill följa med mig är adressen http://hongkonginmay2016.wordpress.com

hongkong_160422

Publicerat i Diverse | Lämna en kommentar

Ryktet om att NDT skulle ha blivit licensbefriat är felaktigt

Förra veckan fick jag ett mail om att det gick ett rykte som sade att NDT-läkemedel (Armour Thyroid, Thyroid, Nature Throid m fl) skulle ha blivit befriat från licenskrav.

Jag har varit i kontakt med Läkemedelsverket och det som är sant är enligt mail från dem följande:

Enligt läkemedelslagen (1992:859) måste en produkt som innehåller ett eller flera ämnen som ska behandla sjukdom klassificeras som läkemedel. Extrakt från svinsköldkörtel finns inte som ett godkänt läkemedel i Sverige, vilket enligt lagen är det grundläggande kravet för att ett läkemedel alls ska få säljas. I undantagsfall kan läkemedel som inte är godkända säljas via licens.

För att ett läkemedel ska bli godkänt i Sverige måste ett företag skicka in en ansökan om godkännande för försäljning till Läkemedelsverket. Någon sådan ansökan för svinsköldkörtelextrakt har inte inkommit till oss, och därmed har inte produkten kommit ifråga för godkännande och fri förskrivning. Läkemedelsverket kan inte tvinga ett företag att skicka in en ansökan om godkännande. Det betyder i det här fallet att innan vi har utvärderat svinsköldskörtelextraktets effekt och säkerhet, kan vi inte heller säga om det skulle bli godkänt eller ej, om en ansökan skulle lämnas in.

Publicerat i Sköldkörteln | Lämna en kommentar

Hormoner från grisen eller syntetiskt?

Publicerat i Sköldkörteln | Lämna en kommentar

Varifrån kommer de? Alla tokiga läkare?

Jag fick ett mail idag från en svensk tjej som bor i Luxemburg. Hon är drabbad av sköldkörtelsjukdom och fick från första början Thyorid från kanadensiska Erfa utskrivet. Nu har hon av olika anledningar hamnat hos en annan läkare som slog ifrån sig när hon fick veta att patienten åt 15 mg Thyroid. Beskedet var att hon åt en alldeles för hög dos, att den är livsfarlig och att sköldkörtelmedicin äts i mikrogram och inte milligram.

armour_thyroid_160419Här gick jag i taket.

Någonstans har jag fått mig till livs att tabletterna i USA och Kanada mäts i någon slags vikt av själva tabletten. Därav står det mg på burkarna. Men när man kollar det finstilta så står det exempelvis på Armour Thyroid att 60 mg (1 grain) innehåller 34 ug T4 och 9 ug T3. Ug kan också skrivas mcg – se bilden här bredvid. Mikrogram.

Nu har jag snokat upp en bild gällande Thyroid och där står att 60 mg motsvarar 100 ug T4 och 25 ug T3. Och läkaren i Luxemburg rör upp himmel och jord för att patienten äter 15 mg Thyroid. När hon i själva verket äter 25 ug T4 och 6,25 ug T3 – på bilden under ser det dock ut som om det står 5 ug T3 – jag har räknat på 1/4 av 60 mg Thyroid – 1/4 är 15 mg, den dos patienten äter. 15 mg Thyroid motsvarar alltså 25 ug Levaxin (T4) + tacksamma T3. 25 ug T4 är en ”nybörjardos”!! Och INTE LIVSFARLIG!!! Nu har läkaren skrivit ut 25 ug Euthyrox till patienten istället … Jag svarade att patienten absolut inte ska byta medicin. Hon har på första försöket fått en medicin som halva världen skriker efter och det vore riktigt, riktigt obegåvat att byta bort den. Bilden nedan är hämtad från Erfas hemsida. Den är döpt till ”konverteringstabell” – läkaren har uppenbarligen helt missat att det finns något som heter konvertering och istället skrämt upp patienten att hon äter en livsfarlig dos.

thyroid_160419Det är den aktiva substansen som är det intressanta. Och den aktiva substansen är verkligen inte ett ihopkok av 15 mg T4 och T3. Hur f-n kan man vara så inkompetent att man tror det?

Jag jämförde med en burk kikärtor eller en kartong med choklad. Det är innehållet man äter – inte plåten eller kartongbitarna.

Jag bad patienten skicka bilderna på burkarna till läkaren så kanske hon lär sig något. Endokrinolog lär hon vara. Man tar sig för pannan!

Publicerat i Sköldkörteln | Lämna en kommentar

Om gluten, pollen och laktos i dagens Metro

allergier_metro_160418Jag blir så trött. I dagens Metro läser jag på första uppslaget om vad som är sant och falskt om olika allergier. Det fick bli ett mail till jeppen som skrivit texten och jag skrev:

Hej!

Det är inte dig jag ska hänga egentligen, men du får det här ändå.

Sista meningen i spalten om gluten i dagens Metro

”däremot är det möjligt att käka hälsosamt utan att äta gluten, så länge man vet vad man gör”

Jag har inte celiaki, men jag har rosacea – en hudsjukdom i ansiktet. För drygt två år sedan kom jag fram till att jag skulle testa att utesluta gluten för att se om huden påverkades. GIGANTISK skillnad!!! I mars det året fick jag ett återfall, jag var trött på att vara ordentlig och ville prova om det verkligen kunde vara så att gluten påverkade hur jag såg ut i ansiktet. En helg – fredag, lördag och söndag – köpte jag två surdegsbakade per dag på Gateau. På söndageftermiddagen var jag helt knäckt så jag såg ut och kände mig i ansiktet.

Min rosacea yttrar sig med små, små röda prickar, svullna blodkärl och en brännande känsla i ansiktet som om jag suttit på en segelbåt i solen ute på Öresund i fyra dagar. Det är en genomvidrig känsla.

Sedan jag slutade med gluten mår jag så mycket bättre hela jag och med tanke på att jag har två andra inflammatoriska sjukdomar – kronisk inflammation i sköldkörteln + ledgångsreumatism – så är det tämligen onödigt att stoppa i sig en inflammatorisk tillsats som vi inte behöver.

För det är det gluten är. En tillsats i exempelvis bröd för att folk ska bära hem mer luft.

Gluten i sig tillför absolut ingenting när det gäller näring. Därför blir meningen ”däremot är det möjligt att käka hälsosamt utan att äta gluten, så länge man vet vad man gör” väldig ihålig och visar bara att man inte tänkt på att ställa frågan ”varför ska vi äta gluten, varför är det så viktigt att vi ska hålla fast vid att äta gluten”.

Hade någon sagt att jag slutar med allt som innehåller järn hade det varit läge för att protestera, men gluten?! Bagerinäringen är en stor och viktig del av världsekonomin, men fler borde orka grotta ner sig i sådant som inte innehåller gluten och lära sig baka glutenfritt. Bovetemjöl innehåller inte gluten t ex. Det går alldeles utmärkt att baka bröd med bovete. Botaniskt räknas bovete som en ört och innehåller inte gluten, trots att en del icke pålästa säkert tror det med tanke på namnet

Jag hör ibland att man inte ska sluta med gluten om man inte har konstaterad celiaki. Jag undrar vad det finns för belägg för det påståendet. Det jag hört i den vägen är att man då kan få gå till en dietist och få förklarat för sig vad man kan äta och inte äta eftersom gluten blandas ner i allt möjligt och att en person med celiaki måste avstå från minst lilla smula. Gluten för den allergiska är ett väldigt stort problem, men kom inte och säg att andra inte skulle må bättre av att plocka bort gluten också. Det är ett rävgift i mina ögon och ingenting vi behöver för att överleva.

För övrigt är det förmodligen inte så lätt att komma till en läkare och säga ”jag vill testa om jag är glutenallergiker”. Läkaren vill inte ta en kostnad för något som många tror är ”mode” just för stunden.

FOTNOT: Jag påverkas också av choklad (innehåller kossa – ett halvår innan jag slutade med gluten tog jag bort även allt som har med kossan att göra) och jag misstänker även bananer, körsbär och ananas, men det är en annan historia.

Som kommentar på ovanstående har jag på min FB-sida också skrivit:

Snacket om att man inte kan sluta med gluten på eget bevåg och att måste ha en konstaterad celiaki innan man eventuellt gör det köper inte jag. Vi behöver INTE gluten för att överleva. I mitt fall kan jag inte äta gluten för att jag har rosacea – en hudåkomma i ansiktet. Att avståendet gynnar både min sköldkörtel och reumatism är dubbelbonus + att jag slipper ohälsosamt fikabröd. Skulle jag komma på idén att äta gluten igen får jag också äta antibiotika i evigheters evigheter – det är väl inte så konstigt att jag väljer bort gluten för att också kunna välja bort antibiotika? Ni som inte riktigt är med på banan här – räkna upp ETT (eller flera) för att gluten ska ätas och då räknas inte argumentet att man kan få träffa en dietist och få veta vad man ska äta istället. Att en del inte dricker kaffe är det ingen som fyller spaltmetrarna med, men att hacka på icke glutenätare som jordens katastrof är populärt. Vad är skillnaden? Inget av det behövs för att överleva.

Publicerat i Glutenfritt, Reumatism, Rosacea, Sköldkörteln | Lämna en kommentar

Idolfoto … det blir nog fler

Den här bilden fick jag av min syster i helgen. Systersonen Liam i full mundering. Blir han NHL-proffs har jag fått löfte om en plats på första parkett vid premiären. Av bilden att döma ser det lovande ut. Liam fyller 11 år i juli. Hockey är nationalsporten i kubik i Kanada och det rapporteras att han är en god lagspelare. Det tycker Moster Ann om!

idolfoto_liam_hockey_160418

Publicerat i Diverse | Lämna en kommentar

Mat, jod och sköldkörtel

För ett par veckor sedan skrev jag ett inlägg här på bloggen om att viss mat kan hämma upptaget av jod. Uppslaget till inlägget hämtade jag från en raw-food-grupp på Facebook. Det blev ett himla liv i ”sekten” raw-foodare och inlägget där jag hämtade min inspiration raderades. Synd, för det var faktiskt ett bra inlägg i debatten om raw food.

Idag har jag fått nys om en artikel i Hemmets (veckotidning) med rubriken Så påverkar jod sköldkörteln. Jag anser att artikeln är ofullständig eftersom den missar att berätta att viss mat påverkar upptaget av jod och det är viktig information så jag kommer att kontakta tidningen om detta. Men artikeln kan läsas ändå!

Noterbart är också att tillskott av jod, om du har den autoimmuna varianten av sjukdom i sköldkörteln – Hashimotos, är mindre lämpligt då det kan förvärra sjukdomen. Notera att jag skriver ”tillskott av jod”. Tillskott är extra intag. Jag tar INTE något tillskott av jod, men jag är uppmärksam på att viss okokt mat hämmar upptaget – bland annat broccoli och populära grönkål. All form av kål hämmar upptaget av jod så där bör du vara uppmärksam. Några andra grejer som hör hit är jordnötter, pinjenötter, päron, spenat, jordgubbar och sötpotatis. Läs mer om detta här!

Om den här typen av mat hettas upp blir den mer lämplig att äta och här bör raw-food-folket ta till sig informationen anser jag och inte bli så himla förbannade för att de tycker sig ha blivit påhoppade.

Publicerat i Raw food, Sköldkörteln | Lämna en kommentar

Intresserad av min vegetariska kokbok utan gluten och kossor?

receptbok_141108Jag var på stan ett ärende och sprang på en sköldkörtelkompis. Hon vill ha min bok
Ann-Christines favoriter i den vegetariska världen. Jag har inga fler hemma just nu, men jag kan beställa och undrar om det är någon mer där ute i cyberriket som vill ha ett exemplar.

Photobox har ett erbjudande t o m den 6 april som innebär ”köp 2, betala för 1” och då blir priset 315 kronor stycket – självkostnadspris.

Bor du i Malmö/Limhamn levererar jag den till dig, annars tillkommer porto också.
Maila mig på info@visit-stina.com senast söndag kl 18 om du är intresserad.
Läs mer om boken här!

Publicerat i Receptbok | Lämna en kommentar

Enkäten har ett helt uppslag i Medicinsk access nr 2/2016

Tidningen Medicinsk access har publicerat min text om resultatet av enkäten som genomfördes här på bloggen under februari. Du läser den här!

Jag har även laddat upp sidorna i pdf-format under rubriken Artiklar.

medicinsk_access_nr_2_2016

Publicerat i Sköldkörteln | 2 kommentarer

Rawfood i all ära, men sköldkörtelsjuka bör värma viss mat

Vad vi äter är viktigt, det har nog de flesta snappat upp vid det här laget även om det inte direkt syns vid kassabandet på ICA … Ganska ofta förvånas jag över att folket som lägger upp de där ”konstiga” varorna faktiskt kan stå upp. Och jag hade gärna velat föreslå tjejen som stod framför mig igår att lägga tillbaka de styckfrysta laxbitarna och istället passa på att köpa färsk lax när den är rabatterad och dela i portionsbitar och lägga i den egna frysen. Jag är av den åsikten att den laxen som ligger portionsförpackad i butikernas frysdiskar är helt oätlig. Det är enormt stor skillnad i kvalitet på den och den som man köper färsk och fryser in själv. Jag brukar köpa färsk lax när den kostar 89 kronor kilot och varje portion hamnar då prismässigt på ca 15 kronor.

Men det var inte om lax jag skulle skriva – det var om ”strumaframkallande” mat. Det finns vissa grönsaker och viss frukt som i okokt format är mindre lämplig för oss som har en sköldkörtelsjukdom eller har nära att få en (släktskap).

Igår dök det upp en text i Facebookgruppen Raw food – Rå kost med rubriken Därför ska du INTE äta raw food och under natten fick jag ett mail från pålästa och sköldkörteldrabbade Suzy Cohen som skrev i samma ämne: The Case Against Kale. Jag rekommenderar att båda texterna läses. Suzy Cohen skriver bland annat:

It’s not that goitrogenic foods are bad. I want to make the point that they are NOT BAD. I have promoted them for years, as superfoods. They are.  But in their raw form, and in large amounts, they can affect iodine levels. It’s a fact. THAT IS NOT MY OPINON. They contain healthy sulfur-based compounds, as well as lots of other nutrients.  I recommend you eat them, but cook them first okay?

Jag är en tämligen stor konsument av broccoli, men jag fräser den först. Jag kokar den inte – den är lätt att förkoka och det är INTE gott, men lite lätt fräst med andra grönsaker och den slinker ner lätt som en plätt. Broccoli innehåller för övrigt mer kalcium än komjölk.

Bland de livsmedel Suzy Cohen räknar upp använder jag också linfrön – jag tar en matsked varje dag i gröten (lägger dem först i vatten så att fröerna blir geléiga och rör sedan ner i gröten) och macapulver. Sötpotatis är jag stor konsument av också, men jag äter inte den rå. Jag steker den och det är så himla gott! Igår åt jag sötpotatissoppa på lunchen. Den är otroligt god! Asiatisk kryddning med ingefära, citrongräs, röd chili och spiskummin.

Och du som äter soja på längden och tvären – läs gärna Åsa JakobssonSmartaMaten.se och det hon skriver under rubriken Läsarfrågan: sojabönor och sojaprodukter? och missa heller inte Läsarfrågan: är quorn verkligen mat? Quorn åt jag för en del år sedan – för ganska många år sedan – men fick ont i magen av det och det var kanske bra – så slipper jag äta det i tron att det är en bra proteinkälla.

Publicerat i Raw food, Sköldkörteln | Lämna en kommentar

En av 57 lyckliga i Skåne län

socialstyrelsen_lakemedelsforskrivning_160311Nu har jag fått klart för mig att koden H03AA03 i Socialstyrelsens läkemedelsdatabas avser dem som får någon form av NDT (Natural Desiccated Thyroid) istället för Levaxin, Euthyrox och Liothyronin.

Det visar sig att vi är en exklusiv skara på 630 patienter som får ett alternativ till Levaxin. Störst är förskrivning i storstadsregionerna och i Skåne län är jag en bland 57.

Stockholm leder med 228 patienter. På andra plats kommer Västra Götalands län med 93. Skåne län kommer på bronsplats med sina 57, Uppsala län ståtar med 41 och sedan kommer Östergötlands län med 26 och Hallands län på 24. Minst upplysta är läkarna på Gotland. Där är det EN kvinna som får NDT. I övrigt är siffrorna som anges av båda kön.

Publicerat i Sköldkörteln | Lämna en kommentar