Canada Day!

Idag är det Canada Day och eftersom Kanada blivit ett av mina favoritresmål vill jag dela med mig av den här versionen av nationalsången.

Publicerat i Diverse | Lämna en kommentar

Bloggen firar 10 år: Vinnare av hotellövernattning och lunch

Den 20 juni 2006 skrev jag mitt första blogginlägg om hur det är att vara sköldkörtelsjuk. Jag hade varit med om för mycket elände och hört för många historier och kände att jag inte kunde vara tyst längre.

Nu har det gått tio år och för att fira detta utlystes för en tid sedan en tävling där man kunde vinna en hotellövernattning på Scandic Hotels samt en lunch för två på Raw Food House.

Den person som jag fått glädjen att meddela att hon vunnit en natt på Scandic Hotels samt lunch på Raw Food House i Malmö heter Johanna Lindberg och är hemmahörande i Finspång. Hennes motivering till varför just hon skulle vinna lyder:

rawfoodhouse_tavling_160428Jag har krigat. I alltför många år. Blivit allvarligt sårad av vårdens negativa bemötande. Slagits för att göra min röst hörd. Jag har fallit besegrad till marken och vänt mig i frustration mot min egen kropp. Jag har hatat min kropp för att den insisterar på att den är sjuk trots att alla provsvar säger att den ska må bra. Kroppen skriker av värk, utmattning och köld. Jag är som en zombie. Men min sköldkörtelsjukdom sedan 20 år tillbaka är enligt vården inte orsaken till min kropps symtom. Medicinen fungerar precis som den ska. Det finns inga fysiska fel betonar läkarna. Istället pratar de om stresshantering, utmattningssymtom, utbrändhet, inbillningssjukdom och att jag behöver lära känna mig själv.

Jag har pendlat mellan att falla ner i avgrunden varje gång jag motvilligt erkänt mig besegrad och att mödosamt kämpa mig upp igen varje gång jag lyssnar till min inre röst som säger att de har fel. Men jag har samtidigt undrat vad jag gör för fel för att mitt liv ska ägnas åt detta tröstlösa krig?
I mina mörka stunder ser jag bara en väg ut. Självmord. Då äntligen skulle jag få vila.

Jag skulle vara en bättre mamma åt mina barn om jag var på andra sidan och beskyddade dem. Jag skulle vara en bättre fru åt min man om jag blev till ett kärleksminne istället för en humörsvängande berg-och-dal-bana. Men djupt inom mig vill jag ändå leva. Få chansen att känna hur det är att leva ett fullvärdigt liv.

Det var en sådan mörk dag som jag till slut började leta efter ett sista halmstrå, någonting att hålla mig fast i, så att jag inte skulle ta steget fullt ut. I mitt sökande hittade jag till blogg.visit-stina.com. Och jag upptäckte att det finns fler därute som jag! Jag är inte längre helt ensam! Hoppet tändes ju mer jag läste på bloggen. Ett värdigt liv med livskvalitet kanske inte är ouppnåeligt.

Jag vet inte vad som krävs för att gå vinnande ur striden, men jag ser i alla fall ett litet flämtande ljus i tunneln. Jag bestämde mig för att lägga ner mina vapen. Jag förlät vården för dess ignorans. Jag slöt fred med min kropp. Istället för att förbanna dess värkande leder väljer jag nu att låta jag den vila ut ordentligt, i en skön säng likt de som erbjuds på Scandic Hotels. Istället för att straffa min kropps utmattning med snabba kickar för att tillfälligt tvinga den att orka mer, så väljer jag nu att stärka den långsiktigt med bra mat, inspirerad av den mat som bjuds på Raw Food House.

Jag ska fortsätta kriga, men nu med en penna i handen. Att vinna priset skulle vara ett bevis på att jag äntligen är på rätt väg och ge mig och min man lite välbehövlig kvalitetstid tillsammans. Tack alla kämpar där ute för att ni finns!

I mina ögon är Johanna en solklar vinnare och presentkorten är på väg till henne. Jag ser fram emot att välkomna dig till Malmö, Johanna!

tavling_10_ar_scandic_hotels

Publicerat i Sköldkörteln | Lämna en kommentar

Bloggen firar 10 år: Vinnare av Handboken för ett gluten- och mejerifritt liv

Den 20 juni 2006 skrev jag mitt första blogginlägg om hur det är att vara sköldkörtelsjuk. Jag hade varit med om för mycket elände och hört för många historier och kände att jag inte kunde vara tyst längre.

Nreklam_bok_handboku har det gått tio år och för att fira detta utlystes för en tid sedan en tävling där man kunde vinna en hotellövernattning på Scandic Hotels samt en lunch för två på Raw Food House. Som extra krydda delas det slumpmässigt ut böcker till tävlingsdeltagarna om varför man inte bör äta gluten och kossor.

Vinnare av Handboken för ett gluten- och mejerifritt liv är

  • Inga-Lill Nyman, Dalarö
  • Inga Karlsson, Göteborg

Vinnarna är underrättade och böckerna skickas till dem inom de närmaste dagarna.

Vem som vunnit hotellövernattning och lunch meddelas den 20 juni kl 12.

Publicerat i Sköldkörteln | Lämna en kommentar

Bloggen firar 10 år: Vinnare av Nya Gluten & Mjölk – Källan till moderna sjukdomar

Den 20 juni 2006 skrev jag mitt första blogginlägg om hur det är att vara sköldkörtelsjuk. Jag hade varit med om för mycket elände och hört för många historier och kände att jag inte kunde vara tyst längre.

reklam_nya_gluten_mjolkNu har det gått tio år och för att fira detta utlystes för en tid sedan en tävling där man kunde vinna en hotellövernattning på Scandic Hotels samt en lunch för två på Raw Food House. Som extra krydda delas det slumpmässigt ut böcker till tävlingsdeltagarna om varför man inte bör äta gluten och kossor.

Vinnare av Nya Gluten & Mjölk – Källan till moderna sjukdomar är

  • Madelene Renholm, Linköping
  • Hanna Wikman, Umeå

Vinnarna är underrättade och böckerna skickas till dem inom de närmaste dagarna.

Vilka som vunnit Handboken för ett gluten-och mejerifritt liv meddelas den 17 juni kl 12.

Publicerat i Sköldkörteln | Lämna en kommentar

Bloggen firar 10 år: Vinn en hotellnatt med frukost + lunch

Den 20 juni 2006 skrev jag mitt första blogginlägg om hur det är att vara sköldkörtelsjuk. Jag hade varit med om för mycket elände och hört för många historier och kände att jag inte kunde vara tyst längre.

Nu har tio år passerat och bloggen är fortfarande vid liv. Att det skulle bli så här många inlägg, kommentarer och sidvisningar hade jag aldrig kunnat drömma om.
Då, för tio år sedan, var jag i princip ensam om att tycka till i ämnet sköldkörtelsjukdomar. Mycket har hänt sedan dess. Numera är vi många som skriver, många som tycker och många som kämpar.

Bloggens tio år vill jag fira genom att ge dig som läsare något. Lite uppmuntran för allt du tvingas stå ut med. För att vara med och tävla om

  • en övernattning (fredag-lördag eller lördag-söndag) för två inklusive frukost på valfritt Scandic Hotels samt en lunch för två på Raw Food House – hotellet väljs med fördel i Malmö eftersom det är där Rawfood House ligger –

ska du fylla i nedanstående formulär senast onsdagen den 15 juni kl 12.

Motivera varför just du ska vinna –

  • sköldkörtelsjukdom
  • blogg.visit-stina.com
  • Scandic Hotels
  • Raw Food House 

ska ingå i din motivering.

Stort tack till Ulrika på Scandic Hotels i Malmö som sponsrar övernattningen och ett lika stort tack till Linda på Raw Food House som står för lunchen för två personer.

Som bonus finns också Michael Håkanssons böcker om varför vi inte ska äta gluten och dricka mjölk. Micke har skänkt några exemplar och dessa delas slumpmässigt ut till dem som deltager.

Vinnaren presenteras här på bloggen den 20 juni – på bloggens 10-åriga födelsedag.

tavling_10_ar_scandic_hotels


UPPDATERAT 2016-06-15: Tävlingen är avslutad. Håll utkik här på bloggen efter kommande inlägg där vinnarna kommer att presenteras.

Publicerat i Sköldkörteln | 1 kommentar

Om du undrar …

… varför jag är så tyst här på bloggen så har jag väldigt mycket att göra utanför bloggvärlden. Efterdyningar efter min resa till Hong Kong förra vecka, massor av jobb och diverse annat, men snart kommer jag med en rolig grej här på bloggen där du som läsare kan engagera dig om du har lust. Så håll ut!

Publicerat i Diverse | Lämna en kommentar

Resultatet av motion 2015/16:1401 (behov av nya riktlinjer)

Det senaste halvåret har jag vid ett par tillfällen skrivit om en motion inlämnad av Ingela Nylund Watz (S), Yilmaz Kerimo (S) och Azadeh Rojhan Gustafsson (S) som skulle gagna oss som är sköldkörtelsjuka.

Resultatet har kommit och det jag hittar är följande:

I motion 2015/16:1401 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) begärs ett tillkännagivande om behovet av nya riktlinjer för behandling av sköldkörtelsjukdomar och sjukdomstillstånd med likartad symtombild orsakade av autoimmuna processer.

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motionsyrkanden om att införa nationella riktlinjer för behandling av olika sjukdomar. Jämför reservation 1 (SD).

Bakgrund och pågående arbete

Av 3 § 10 förordningen (2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen framgår att Socialstyrelsen ska utforma evidensbaserade riktlinjer för bl.a. åt-gärder inom hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer ska vara ett stöd för att kunna fördela resurserna efter befolkningens behov så att de gör största möjliga nytta. Riktlinjerna, som är framtagna utifrån aktuell forskning och beprövad erfaren-het, visar på nyttan och riskerna med olika åtgärder. Det finns nationella riktlinjer inom bl.a. psykisk ohälsa, rörelseorganens sjukdomar, diabetes, demens, missbruk och beroende, sjukdomsförebyggande metoder, tandvård, cancer, astma och KOL samt hjärt- och kärlsjukdom.

För att följa upp användningen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer gör myndigheten utvärderingar inom de områden som omfattas av riktlinjerna. Syftet är att utvärdera hur väl rekommendationerna i riktlinjerna följs men även att belysa kvaliteten och effektiviteten i vården och omsorgen.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har haft regeringens uppdrag att göra en samlad uppföljning av de nationella riktlinjernas effekter ur ett patientperspektiv. I rapporten Lång väg till patientnytta (rapport 2015:7) konstateras att de nationella riktlinjerna i viss mån har lett till en mer kunskapsbaserad vård. Det saknas dock ett brett genomslag och det finns skillnader i följsamhet mellan landstingen. Vidare framgår det av rapporten att rekommendationerna i de nationella riktlinjerna inte når vårdpersonalen och patienterna i tillräcklig utsträckning eftersom processen tenderar att avstanna i en kedja där många olika aktörer ansvarar för olika delar av genomförandet.

I december 2015 beslutade regeringen att en särskild utredare ska överväga och lämna förslag till hur man kan uppnå att de nationella kunskapsstöden i hälso- och sjukvården följs i större utsträckning (dir. 2015:127). Syftet med uppdraget är att säkerställa att den hälso- och sjukvård som erbjuds befolkningen är kunskapsbaserad och jämlik och ges på samma villkor till kvinnor och män. Utredaren ska bl.a. utreda förutsättningar, behov och lämplighet när det gäller att göra nationella riktlinjer inom hälso- och sjukvård i någon form obligatoriska eller mer bindande. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2017

Tidigare behandling

Motionsyrkanden om att bl.a. ta fram nationella riktlinjer för fler sjukdomstillstånd behandlades av utskottet i betänkande 2014/15:SoU7 Hälso- och sjukvårdsfrågor (s. 48, 1 res. SD). Motionsyrkandena avstyrktes med hänvisning till att Socialstyrelsen tar fram riktlinjer för sjukdomar och tillstånd som drabbar många människor och kräver mycket resurser. Utskottet konstaterade även att nationella riktlinjer är ett av flera verktyg för att driva på utvecklingen mot en kunskapsbaserad vård och för att förstärka arbetet för en jämlik vård.

Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar att Socialstyrelsen sedan lång tid tillbaka har i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för sjukdomar och tillstånd som drabbar många människor och kräver mycket resurser. Myndigheten gör även utvärderingar inom de områden som omfattas av riktlinjerna.

Utskottet anser inte att det finns anledning att föreslå någon åtgärd från riksdagen med anledning av motionsyrkandena, varför de bör avslås.

Socialutskottets betänkande i sin helhet finns att läsa här – sidorna 13-15

Publicerat i Sköldkörteln | 2 kommentarer

Fler receptböcker på väg – vill du ha en för 315 kr?

receptbok_141108Jag har precis beställt ytterligare två exemplar av Ann-Christines favoriter i den vegetariska världen. Utan gluten och utan kossor. Socker är det nog bara i ett recept dessutom – hallonsuffléerna. Till dem går det åt 2 msk, försvinnande lite så det är inget jag anser att man behöver haka upp sig på. 33 recept är nedtecknade.

Den ena boken är intecknad – den andra är till salu för självkostnadspriset 315 kronor.

Hör av dig till mig på info@visit-stina.com om du är intresserad.

Publicerat i Receptbok | Lämna en kommentar

Om en vecka lyfter jag igen! Nu till Hongkong!

Yes! Snart ska jag ut och lufta mig igen och den här gången bär det iväg till Hongkong. Jag har varit där en gång innan. Det var för 23 år sedan. Dags att åka dit igen alltså!
Om du vill följa med mig är adressen http://hongkonginmay2016.wordpress.com

hongkong_160422

Publicerat i Diverse | Lämna en kommentar

Ryktet om att NDT skulle ha blivit licensbefriat är felaktigt

Förra veckan fick jag ett mail om att det gick ett rykte som sade att NDT-läkemedel (Armour Thyroid, Thyroid, Nature Throid m fl) skulle ha blivit befriat från licenskrav.

Jag har varit i kontakt med Läkemedelsverket och det som är sant är enligt mail från dem följande:

Enligt läkemedelslagen (1992:859) måste en produkt som innehåller ett eller flera ämnen som ska behandla sjukdom klassificeras som läkemedel. Extrakt från svinsköldkörtel finns inte som ett godkänt läkemedel i Sverige, vilket enligt lagen är det grundläggande kravet för att ett läkemedel alls ska få säljas. I undantagsfall kan läkemedel som inte är godkända säljas via licens.

För att ett läkemedel ska bli godkänt i Sverige måste ett företag skicka in en ansökan om godkännande för försäljning till Läkemedelsverket. Någon sådan ansökan för svinsköldkörtelextrakt har inte inkommit till oss, och därmed har inte produkten kommit ifråga för godkännande och fri förskrivning. Läkemedelsverket kan inte tvinga ett företag att skicka in en ansökan om godkännande. Det betyder i det här fallet att innan vi har utvärderat svinsköldskörtelextraktets effekt och säkerhet, kan vi inte heller säga om det skulle bli godkänt eller ej, om en ansökan skulle lämnas in.

Publicerat i Sköldkörteln | Lämna en kommentar

Hormoner från grisen eller syntetiskt?

Publicerat i Sköldkörteln | Lämna en kommentar

Varifrån kommer de? Alla tokiga läkare?

Jag fick ett mail idag från en svensk tjej som bor i Luxemburg. Hon är drabbad av sköldkörtelsjukdom och fick från första början Thyorid från kanadensiska Erfa utskrivet. Nu har hon av olika anledningar hamnat hos en annan läkare som slog ifrån sig när hon fick veta att patienten åt 15 mg Thyroid. Beskedet var att hon åt en alldeles för hög dos, att den är livsfarlig och att sköldkörtelmedicin äts i mikrogram och inte milligram.

armour_thyroid_160419Här gick jag i taket.

Någonstans har jag fått mig till livs att tabletterna i USA och Kanada mäts i någon slags vikt av själva tabletten. Därav står det mg på burkarna. Men när man kollar det finstilta så står det exempelvis på Armour Thyroid att 60 mg (1 grain) innehåller 34 ug T4 och 9 ug T3. Ug kan också skrivas mcg – se bilden här bredvid. Mikrogram.

Nu har jag snokat upp en bild gällande Thyroid och där står att 60 mg motsvarar 100 ug T4 och 25 ug T3. Och läkaren i Luxemburg rör upp himmel och jord för att patienten äter 15 mg Thyroid. När hon i själva verket äter 25 ug T4 och 6,25 ug T3 – på bilden under ser det dock ut som om det står 5 ug T3 – jag har räknat på 1/4 av 60 mg Thyroid – 1/4 är 15 mg, den dos patienten äter. 15 mg Thyroid motsvarar alltså 25 ug Levaxin (T4) + tacksamma T3. 25 ug T4 är en ”nybörjardos”!! Och INTE LIVSFARLIG!!! Nu har läkaren skrivit ut 25 ug Euthyrox till patienten istället … Jag svarade att patienten absolut inte ska byta medicin. Hon har på första försöket fått en medicin som halva världen skriker efter och det vore riktigt, riktigt obegåvat att byta bort den. Bilden nedan är hämtad från Erfas hemsida. Den är döpt till ”konverteringstabell” – läkaren har uppenbarligen helt missat att det finns något som heter konvertering och istället skrämt upp patienten att hon äter en livsfarlig dos.

thyroid_160419Det är den aktiva substansen som är det intressanta. Och den aktiva substansen är verkligen inte ett ihopkok av 15 mg T4 och T3. Hur f-n kan man vara så inkompetent att man tror det?

Jag jämförde med en burk kikärtor eller en kartong med choklad. Det är innehållet man äter – inte plåten eller kartongbitarna.

Jag bad patienten skicka bilderna på burkarna till läkaren så kanske hon lär sig något. Endokrinolog lär hon vara. Man tar sig för pannan!

Publicerat i Sköldkörteln | Lämna en kommentar